Vergi Kanunu

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - TURCIA
ROMANYA-TURKIYE TICARET VE SANAYI ODASI
ROMANIA-TURKEY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
ROMANIA BUCURESTI Str. AUSTRULUI Nr.58 Sector 2
Tel: 00 40-21-326.97.22; Fax:  0040 -21-326.36.67


VERGİ KANUNU

227/2015 sayılı Vergi Kanunu’nun ve Vergi Usul Kanunu ile ilgili 207/2015 sayılı Kanunu’nun tadili ve ilaveleri ile ilgili 27 Ekim 2015 tarih ve 50/2015 sayılı ACİL YÖNERGESİ ÇIKARAN : ROMANYA HÜKÜMETİ YAYIN : 3 Kasım 2015 tarih ve 817 sayılı RESMİ GAZETE

Ekonomi artırımını desteklemek için genel ilgisini dikkate alarak ve Romanya’nın yatırımları çekmek olan menfaatinden başlayarak

Bu yatırımları destekleyecek vergi çerçevesini yeninden lanse edilmesi amacıyla

ekonomi özel ortamının gelişimi için teşvik edici mali – butçeli bir çerçevede mali yükünün azaltılması için bazı tedbirlerin alınmasıyla mali sistemin verimliliği artırma sürecini devam ettirmek üzere

yeni iş yerleri yaratmak ve ücretlileri olan ve olmayan mikro firmaların arasında mali yükün adilce yerleştirilmesi için farklı vergi oranlarıyla olan bir sistem gerekli olduğunu göz önünde bulundurarak

temettü şeklindeki mali sonuçların 2016 yılı itibarıyla dağıtımını ve ödenmesini canladırmak, ayrıca yatırımları canladırmak ve iş ortamını desteklemek için temettü şeklindeki gelirlere uygulanabilen vergi oranın azaltması ile de yapılabildiğini

hastalık – annelik sigortaları için hükümleri olan sosyal güvenliği konusunda Romanya ile ikilli bir anlaşması uygulayan bir ülkede bir hastalık ve annelik için gerçek şahıslara uygulanan sigortalı sağlık sigorta primleri açısından mali muamelelerinin açığa kavuşturuması gerekliğini

mükelleflerin mali davranışları ve konsolide genel butçesine ödenecel mali yükümlülüklerin toplanması üzerine olumsuz etkileri olacak tali yasaların elverişli bir zamanda hazırlanması imkansızlığı

kar vergisi, zorunlu sosyal primlerin, yerli vergi ile harçların, mali muamelerin alanında net, açık, önceden kestirilebilir ve erişilebilir düzenlemelere sahip olmak için teknik türden bazı açıklamaların getirilmesi gerekliliği dikkate alarak

binaları konut veya konut değil olan kullanım amacına göre vergilendirmek sisteminin değiştirmek beyan etmek sürenin değiştirilmesi gerektirdiğini göz önünde bulundurarak

içme suyunun önemini ve vatandaşların içme suyu erişmelerini sağlamak gerekliğini dikkate alarak ve tarım sektörünün sürekliliği ve gelişimi için irigasyon için suyun önemini göz önünde bulundurarak

işbu yasa ile öngörülen düzenleme tedbirlerin acil rejimde onaylanmaması

- dağıtımı ve ödenmesi daha düşük bir oranın uygulanacağı 2017 yılı için  erteleneceğini temettülerin dağıtılmaması

- Vergi kanunu ile Vergi Usul Kanunu’nun 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi durumunda açıklamalar gerektiren net anlaşılmayan konuların sürdürülmesi

- gerçek ile tüzel kişilerin mülkler ile ilgili zorunlu sistemin değiştirilmesi sonucu olarak beyannameleri sürede vermemeleri

- mülkiyet şartların değişmesi ile gerek duyulan, işlenecek olan belgelerin sayısı aşırı büyük olduğu nedeni ile zorunlu vergi kararların gerekli sürede çıkarılmaması, olumsuz bir etki yaratacağını dikkate alarak

Yasal beklemenin korunması ilkesine yani hukuk nizamların önceden kestirilebilirliğine riayet edilirse yasa sistemine tutarlılık mali makamlar ile işletmeler arasında iyi ve nazik bir ilişki sağlayacağı türden olduğunu dikkate alarak

Yorumları ortadan kaldırmak için bunun ile gerçekleşmekte olan idare süreçlerin arasındaki ilişkiyi açığa kavuşturmak için geçici genel düzenlemelerin tamamlanması gerekliliğini göz önünde bulundurarak

Vergi Usul Kanunu’nun bazı mali-butçe tedbirlerin düzenlenmesi ve bazı yasaların değiştirilmesi ile tamamlanması ile ilgili, yeni vergi usul kanunu onyalamak için parlamento sürecinin bittikten sonra Hükümt tarafından onaylanmış 17/2015 Sayılı Hükümet Kararıyla değiştirildiğini dikkate alarak

Yeni Vergi Usul Kanunu’da yanısıtılan Mali alanında zorunlu bilgi otomatik değişimi ile ilgili 2011/16/UE Kararı’nın değiştirilmesi için 9 Aralık 2014 tarihli Konsey’in 2014/107/UE Kararı’nın düzeltmelerini dikkate alarak

Mahiyeti kişisel bilgilerin işlenmesi ve bu bilgilerin serbest dolaşımına ilişkin gerçek kişilerin korunması ile ilgili Avrupa Parlamentosu ile Konseyi’nin 24 Ekim 1995 tarih ve 95/46/CE Direktifin hükümleri ile kişisel mali durumunun kontrol muamelerinin uyumlaştırmak amacıyla

Mali İdare Ulusal Acentesi ile balı kurumların yeniden düzenlemeleri ile ilgil yeni tedbirlerine uygun olarak İtirazların çözümlenmesi alanında ve cebri icranın gerçekleşmesi ile iligili merkezi mali makamının yetkiliğine ilişkin bazı kuralları değiştirmek gerekliliğini göz önünde bulundurarak

Yeniden yayınlanmış Romanya Anayasası’nın 115. madde (4) bentinde dayanarak

Romanya Hükümeti, devamında yazılı bu acil yönergesini onaylamaktadır.

MADDE 1

Sonraki değişiklikleri ile 10 Eylül 2015 tarih ve 688 sayılı Romanya Resmi Gazetesi I. Kısmı’nda yayınlanmış Vergi Kanunu ile ilgili 227/2015 sayılı Kanunu, devamında yazılmış şekilde değiştirilmekte ve tamamlanmaktadır.

1) 15. madde 1. bentin b) harfi metin şu olacaktır :

“b) üniversite öncesi eğitim kurumları ve üst eğitim, özel, akredite edilmiş ve yetkili eğitim kurumları için o yılın veya sonraki yıllarda eğitim alanındaki yasa düzenlemeleri gereğince elde edilmiş ve kullanılan gelirler”

2) 43. madde (2) bentin metini değiştirilerek şu olacaktır :

“(2) temettülerin vergisi; romen bir tüzel kişiye ödenmiş brüt temettü’nün üzerine %5 oranın uygulanmasıyla saptanır. Temettü vergisi; temettülerin ödendikleri ayının bir sonraki ayının dahil 25’ine kadar devlet butçesine beyan edilir ve ödenir.

3) 43. madde (6) benti yürürlükten kaldırılmaktadır.

4v 47. madde c) harfin metini değiştirilerek şu olacaktır :

“c) 100.000 Avro’nun lei karşılığını aşmayan gelirler elde etmiş; avro tutarının karşılığını hesplamak için gelirlerin kaydedildikleri hesap dönemin sonunda geçerli avro kuru dur.”

5) 51. madde (1) bentin metini değiştirilerek şu olacaktır :

“(1) Mikro firmaların gelirlerinin vergilendirmek oranları

a) ücretliler sayısı dahil 2 üzerine olan mikro firma için %1

b) bir üctretlisi olan mikro firma için %2

c) ücretlisi olmayan mikro firma için %3 tür.”

6) 51. madde (4) bentinden sonra metinleri aşağıda yazılı yeni (5) ile (6) numaralı bentleri eklenecektir.

“(5) eğer vergilendirilen yılın sırasında ücretli sayısı değişirse, (1) bentinde belirtilen vergi oranları kanunlar gereğince değişikliğinin yapıldığı üc aylık dönemin itibarıyla uygun olarak uygulanır. Bunlar için (1) benti a) ile b) harflerinde beliritilen vergilendirme oranı uygulayan ve iş ilişkileri biten bir ücretlisi, 2 ücretlisi olan mikro firma için aynı üc aylık dönemde yeni ücretliler işe alınması takdirde ücretli sayısıyla ile ilgili şartın yerine getirildiğini sayılır.

(6) Hiçbir ücretlisi veya bir ya da iki ücretlisi olan mikro firmalar, eğer bunların sayısı değişirse (1) bentinde belirtilen vergilendirme oranların devamı/değişimi için yeni ücretliler belirsiz veya en az 12 aylık belli dönemi için iş akdi ile işe alınmalıdır.”

7) 52. madde (1) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(1) Eğer bir hesap döneminde bir mikro firma 100.000 Avro’dan yüksek gelirler elde ederse veya danışmanlık ve yönetim’den elde edilen gelirlerin kısmı toplam gelirlerin dahil %20’den üstü ise, bu ilgili sınır aştığı üc aylık döneminden itibaren kar vergisi ödemelidir.

8) 68. madde (4) benti k) harfin metini değişecek ve şu olacaktır :

“k) 28. madde (4) bentinde belirtilen amorti edilemeyen aktifler için masraflar, başkalarına verildikleri ana kadar düşürülebilir olup duruma göre satınalım fiyatı veya elde etmek tarihinde teknik ekspertizi ile belirlenen değerdir.”

9) 68. madde (7) benti d) harfin metini değişecek ve şu olacaktır:

“d) (4) benti f) harfi, (5). Benti h) harfinde belirtilenlerden başka ve maaşlardan veya maaşlara benzeri ücretlerden gelir elde eden kişiler için yapılan, III. Bölüm - Maaşlar ve maaşlara benzeri gelirler hükümlerine göre tanımlanan  sigorta primlerin masrafları”

10) 76. madde (3) benti g) harfin metini metini değişecek ve şu olacaktır :

“g) zorunlu olanların dışında ve (4) benti tharfin şartlarına dahil olan, kendi ücretliler veya maaş ile maaşlara benzeri gelirlerden yararlanan başka lehdarı için üstlenen tarafından ödenen sigprta primleri”

11) 78. madde (2) benti b) harfin metini değişecek ve şu olacaktır :

“b) brüt gelir ile bir Romanya mevzuatına göre veya Romanya’nın taraf olduğu uluslararası hukuki araçlarına göre, ayda zorunlu sosyal katkıların ayrıca duruma  göre bunların gerçekleştikleri her yer için kanunlar gereğince devle butçesine bireysel katkıların arasındaki farkı olarak hesaplanan matrahına %16 oranın uygulanarak diğer durumlarda elde edilen gelirler için”

12) 97. madde (7) bentin ilk tezin metini metini değişecek ve şu olacaktır :

“(7) Temettü şeklinde toplu yerleşim kuruluşların alanındaki mevzuatıyla tanımlanan başka mülkiyet haklarına sahip olmanın ardından elde edilen çıkarı dahil olan gelirler’e tutarlarından %5 olan bir oran hesaplanacak olup vergi ise nihai dir.”

13) 97. madde (9) benti yürürlükten kaldırılmaktadır.

14) 101. madde (9) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(9) Gelirlerin emekli maaşı ve/veya emekli maaşlarından farkları olması durumunda enflasyon endksi temsil eden, kesinleşmiş ve itiraz edilmez/kesinleşmiş ve icra edilebilir yargı kararlarına dayanarak belirlenen tutarlar için vergi, bulunulan ayına aiy vergilerden ayrı %16 oranı vergilendirilebilir gelire uygulanmasıyla hesaplanır ve kesilen vergi kesin vergidir. Emekli maaşlarından vergilendirebilir gelir, toplam tutarıdan yasalar gereğince ödenecek sağlık sigorta için bireysel katkıların ve ödeme tarihinde yürürlükte bulunan mevzuatının gereğince belirlenen aylık vergilendirmez tutarından düşürülmesi ile hesaplanır. Vergi, ilgili gelirlerin ödendikleri tarihte yürürlükte bulunan yasa düzenlemelerine göre ödeme tarihinde kesilir. Bu şekilde kesilmiş vergi, gelirlerin ödendikleri ayının sonraki ayının 25. günü tarihine kadar ödenir.”

15) 125. madde (1) benti c) harfin metini değişecek ve şu olacaktır :

“c) 69. maddesine göre belirlenen gelirler elde eden ortak üyelerin durumunda tüzel kişiliği olmayan ortaklılara”

16) 133. madde (2) benti yürürlükten kaldırılmaktadır.

17) 133. madde (7) bentinden sonra yeni (8) numaralı, metini aşağıda yazılı benti eklenecektir :

“(8) %5 vergi oranı 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren dağıtılan temettü olan gelirlere uygulanır. “

18) 137. madde (2) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(2) Yukarıdaki (1) bentinde belirtilen gelirler için 60. maddesinde belirtilen durumlarında bulunan  gerçek şahıslar tarafından elde edilmeleri durumunda da sosyal sigorta ödenmeledir.”

19) 141. madde c) harfinden sonra yeni, metini aşağıda yazılı d) harfi eklenecektir :  

“d) savunma kamu kurumların, kamu düzeni ve mill igüvenlik kurumların çerçevesindeki personelinin askeri eylmelere katılmaları nedeni ile vefatı için yasalar gereğince verilen yardımlar/tutarlar ve askeri eylemlerine katılımı nedeni ile personel’e verilen sakatlık aylık maaşları”

20) 148. madde (4) benti b) harfin metini değişecek ve şu olacaktır :

“b) gerçek sistemle zorunlu faaliyetler gerçekleşen ve faaliyetlerine hesap dönemin sırasında başlayan veya yıllık net gelirin yıllık raporlarına dayanarak hesaplanmasından gerçek sistem’e geçen mükellefler için 120. madde 81) bentine göre gerçekleşecek tahmin edilen aylık gelirin ortalama brüt maaş gelirinin %35’inin geçerse   

21) 151. madde (6) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(6) Yukarıdaki (5) bentinde belirtilen opsyon 148. madde (5) bentinde belirtilen beyanın uygun doldurulması, önceki yılda faaliyetler gerçekleşmiş mükellefler için 31 Ocak tarihine kadar, ilgili hesap döneminde faaliyette başlayan mükellef için ise, faaliyetlere başladıkları tarihten 30 gün süresinde yetkili mali makamına verilmesi ile icra edilir”

22) 153. madde (2) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(2) Yukarıdaki (1) benti a)-e) harflerinde belirtilen, Avrupa Birliği Avrupa Ekonomi Sahası’na üye devletlerinde ve İvriçe Konfederasyonu’nda veya Romanya’nın hastalık-annelik sigortası için Romanya topraklarında geçerli hükümleri olan sosyal güvenliği konusunda ikilli anlaşmaları imzaladığı hastalık ile annelik sigortasına sahip ve sigortanın geçerliliğini ANAF başkanın ve Sağlık Sigorta Kurumu’nun birlik kararı ile belirlenmiş işmelere göre kanıtlayan kişiler, sağlık sosyal sigorta sistemine mükellef sıfatına sahip değildir.

23) 157. madde (2) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(2) Sağlık sosyal sigorta primlerin aylık matrahının hesaplanması için 76.madde (4) benti d) harfi, 141. madde d) harfi ile 142. maddesinde belirtilen tutarlar dahil edilmez. “

24) 183 maddenin metini değişecek ve şu olacaktır :

“MADDE 183

180. maddesinde belirtilen, 155. maddesinde anılan türden gelir elde etmeye başlayan veya prim ödemekten muaf ya da primleri diğer kaynaklardan ödeyen kişiler, olayın gerçekleştiği tarihten 15 gün süresinde sağlık sosyal sigorta primlerin yeniden hesaplanması üzere yetkili mali kurumuna gelirsiz gerçek şahıs sıfatının sona ermesi için bir dilekçe verecektir. Dilekçenin örnek formu, ANAF başkanının kararıyla onaylanır.”

25) 185. madde (2) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(2) 60. maddesinde belirtilen durumlarında bulunan gerçek şahıslar (1) bentinde belirtilen gelirler için de işsizlik primi ödemelidir.”

26) 187. madde (1) benti j) harfin metini değişecek ve şu olacaktır :

“j) ücretler ve faaliyetlerin gerçekleşmesi doğrultusunda yurtdışındaki kişilerler kurulmuş hukuki ilişkileri olan müdürler için ilgili hukuki ilişkilerinde belirtildiği gibi Romanya daki seyahatı süresince, ulaşım ve konaklama giderlerin karşılanması için verilmiş olanların haricinde aynı türdeki diğer herhangi tutarlar geçici bazı görevlerin yerine getirilmesi için yurtdışına gönderilen romen personeline verilen günlük parası için yasal seviyesinde belirlenen vergilendirmez limitini aşan kısım için ççççççççç pagına 5 çççççç

27) 187. madde (2) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(2) İşsizlik sigorta priminin aylık matrahının hesabına 76. madde (4) benti d) harfinde, 141. madde d) harfinde ve 142. maddesinde belirtilen tutarlar dahil edilmez.”

28) 193. madde (2) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(2) 60. maddesinde belirtilen durumlarında bulunan gerçek şahısların tarafından elde edilen ve (1) bentinde belirtilen gelirler için izin ile sğalık sosyal sigorta ücretleri için primler ödenecektir.”

29) 195. madde (2) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(2) İzin ile sağlık sosyal sigorta ücretlerin primlerinin aylık matrahının hesaplanması için 76. madde (4) benti d) harfinde, 141. madde d) harfinde ve 142. maddesinde belirtilen tutarlar dahil edilmez.”

30) 202. madde metini değişecek ve şu olacaktır :

“MADDE 202

(1) 201. maddesinde belirtilen devlet sosyal sigorta sistemine mükellefleri/gelir ödeyenleri duruma göre, aşağıda yazılı

    a) Maaş gelirleri veya maaşlara benzetilen 76. maddesi gereğince tanımlanan gelirler

    b) Yasalar gereğince yapılan kurslarda mesleki alıştırmaların yapıldıkları tüm süresinde işsizerin aldıkları işsizlik ücreti için iş kazaları ve mesleki hastalıklar için sigorta primleri odeyecektir.

(2) 60. maddesinde belirtilen durumlarında bulunan gerçek şahıslar tarafından da elde edilen (1) bentinde belirtilen gelirler için iş kazaları ile mesleki hastalıkları için sigorta primi ödenmelidir.”

31) 204. madde (2) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(2) İş kazaları ile mesleki hastalıklar için sigorta ücretlerin primlerinin aylık matrahının hesaplanması için 76. madde (4) benti d) harfinde, 141. madde d) harfinde ve 142. maddesinde belirtilen tutarlar dahil edilmez.”

32) 207. madde (4) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(4) İş kazaları ile mesleki hastalıklar için sigorta primin hesabı, 204. ve duruma göre, 205. madde hükümlerine riayet ile 206. maddelerinde belirtilen aylık matrahlarına 203. madde (1) ile (2) bentlerinde belirtilen oranların uygulanmasıyla yapılır.”

33) 210. madde (2) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(2) 60. maddesinde belirtilen durumlarında bulunan gerçek şahıslar tarafından da elde edilen, (1) bentinde belirtilen gelirler için maaş alacakların ödenmesi için garanti fonu’na prim ödenmelidir.”

34) 212. madde (2) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(2) maaş alacakların ödenmesi için garanti fonu primlerinin aylık matrahının hesaplanması için 76. madde (4) benti d) harfinde, 141. madde d) harfinde ve 142. maddesinde belirtilen tutarlar dahil edilmez.”

35) 224. madde (4) benti b) harfin metini değişecek ve şu olacaktır :

“b) 223. madde (1) benti a) harfinde belirtilen temettülerden olan gelirler için %5”

36) 291. madde f) harfinden sonra metini aşağıda yazılı yeni g) harfi eklenecektir :

“g) içme suyunun ve tarım için irigasyon sulları sevkiyatı”

37) 470. madde (7) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(7) Bir dorse, yarım dorse veya (6) bentinde belirtilen araç takımına ait olmayan karavan için nakliyat araçların vergisi aşağıdaki tablosundaki uygun tutarıyla eşittir.

Onaylı azami toplam yük

Vergi – lei -

a) Dahil 1 ton’a kadar

9

b) 1 ton üstü ama 3 ton’dan fazla değil

34

c) 3 ton üstü ama 5 ton’dan fazla değil

52

d) 5 ton üstü

64’’

38) 471. madde (2) ile (3) bentlerin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(2) Bir nakliye aracı elde edilmesi durumunda bunun sahibi, ikametgah, kanuni veya işyerinin adresi ile bağlı olduğu yetkili yerli mali kurumuna aracın sahibi olduğu tarihten 30 gün süresinde bir beyan vermekle ve nakliye aracının tescil veya kayıt edildiği yılın sonraki yılının 1 Ocak tarihi itibarıyla vergi ödemekle mükelleftir.

(3) Nakliye aracının Romanya dışında bir devlette elde edilmiş ise, bunun sahibi ikametgah, kanuni veya işyerinin adresi ile bağlı olduğu yetkili yerli mali kurumuna bir beyan vermekle ve nakliye aracının Romanya’da tescil veya kayıt edildiği yılın sonraki yılının 1 Ocak tarihi itibarıyla vergi ödemekle mükelleftir. “

39) 474. madde (7) benti a) harfin metini değişecek ve şu olacaktır :

“a) ödenecek vergi, izini talep eden kişinin beyan ettiği inşaat işlerin değerine dayanarak saptanır ve bunun verilmeden önce ödenir.”

40) 475. madde (3) ile (5) bentlerin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(3) Faaliyetleri güncelleştirilmiş Milli ekonomi faaliyetlerin sınıflandırılması CAEN kodların güncelleştirilmesine ilişkin 337/2007 sayılı İstatistik Milli Enstitü Başkan Kararıyla CAEN – Milli ekonomi faaliyetlerin sınıflandırılması gereğince CAEN kodları Restoran – 561, Bar ve içki sunmak diğer faaliyetleri -  563 ve Diğer eğlence ile dinlendirici faaliyetler - 932 gruplarına ile kayıt eidlmiş kişiler, faalyetlerini gerçekleştirdiği beldenin, şehrin veya duruma göre büyükşehrin yerli butçesine bu faaliyetlerin gerçekleşmesine ilişkin iznin verilmesi/yıllık yenilenmesi için ilgili faaliyetlerin yüzölçümüne bağlı

a) dahil 5002 m kadar bir alan için 4.000 lei’ye kadar

b) 5002 m’den büyük bir alan için 8.000 lei’ye kadar

............................................................. bir ücret ödeyecektir.

(5) Kişinin yasal isteklerini yerine getirmesi durumunda (3) bentinde belirtilen faaliyetlerin gerçekleşmesine ilişkin izni, kanuni veya işyerinin adresinde yetkili belediye başkanı tarafından verilir.”

41) 481. madde (2) benti a) harfin metini değişecek ve şu olacaktır :

“a) tiyatro, bale, opera, operet gösterileri, filarmonika konseri veya başka müziksel saltanatları, bir film’in sinemada sunumu, bir sirk gösterimi veya ülke çapında ya da uluslararası herhangi bir spor yarışması için %2’ye kadar”

42) 485. madde (1) benti f) harfin metini değişecek ve şu olacaktır :

“f) ağır ya da ciddi özürlüğü olan, 1. derecedeki sakatlık sınıfından sayılan kişiler ve gayri reşit yaşlarında ağır ya da ciddi özürlüğü olan, 1. derecedeki sakatlık sınıfından sayılan kişilerin yasal temsilcileri”

43) 493. madde (4) bentinden sonra metini aşağıda verilen, yeni (4^1) benti eklenecektir :

“(4^1) 494. madde (12) bentinde belirtilen türdeki bilgilerin ve belgelerin talebin alındığı tarihten en geç 15 gün süresinde iletilmemesi kanunlara ihlal durumu olup 500 lei’den 2.500 lei’ye kadar para cezasıyla cezalandırılır.”

44) 494. madde (6) ile (12) bentlerin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(6) İşbu yönergenin V. Bölümü’nde belirtilen yerli ücretler/harçlar, idari bölgesel birimlerinin yerel butçesine gelirdir. Kentleşme planlaması ve inşaat ruhsatların il konseyilerin başkanlarınca belde belediye başkanların onayı ile verilmesi için ödenecek ücretlerin %50’si , beldelerin yerli butçelerine ve %50’si il’in yerli butçesine gelirdir.

............................

(12) Mükelleflerin mali durumların açıklanması ve gerçek vaziyetlerin saptanması için yerli kamu idare makamlarının uzmanlık bölümleri; mali açısından açıklaycı bilgi ile belgeler talep etmek veya mükellefleri ya da vergilendirebilir veya ücretlere tabii malları tespit etmek için noterleden, avukatlardan, icra börülarından, polis makamlarından, gümrük makamlarından, sürücü ehliyetleri ve araç kayıtları için kamu düzeni hizmetlerinden, basit pasaportları veren kamu düzeni hözmetlerinden, nufüs müdürlüklerinden ve vergilendirebilir ya da ücretlere tabii mallarıyla ilgili bilgisi ve belge bulunduran herhangi bir kişiden talep etmek yetkisine olup bu sıralanan kişiler de talep tarihinden 15 gün süresinde ilgili talepleri ücretsiz olarak cevaplandırmakla yükümlüdür.”

45) 495. madde a), b), c) ile d) harflerin metini değişecek ve şu olacaktır :

“a) 31 Aralık 2015 tarihinde konut olmayan binalara veya karışık binalara sahip olan gerçek şahıslar, dahil 31 Mart 2016 tarihine kadar işbu kanunun Romanya Resmi Gazetesi I. Kısmı’nda yayınlanmasından 60 gün süresinde kamu maliye bakanın ile bölgesel gelişme ile kamu idare bakanın birlik kararıyla onaylanmış örneğe uygun beyanlar vermekle mükelleftir.

b) tüzel kişiler, 31 Aralık 2015 tarihinde sahip oldukları binalarına, bunların kullanım amacı ile vergilendirebilir değerlerine ilişkin beyanlarını dahil 31 Mart 2016 tarihine kadar vermekle mükelleftir.

c) 31 Aralık 2015 tarihinde kamu karayolların trafiği konusunda yasal hükümlerine göre trafik kayıtlarından silinmiş nakliye araçlarına sahip olan gerçek ile tüzel kişiler, bununla ilgili açıklayıcı belgelerle birlikte  dahil 31 Mart 2016 tarihine kadar yerel kamu makamların uzmanlık bölümlerine bir beyan vermekle mükelleftir.

d) 456., 464. ve 469. maddelerinde belirtilen bina vergisi/ücreti, arsa vergisi/ücreti, nakliye araçların vergisi ile ilgili muafiyetleri veya indirimler, 31 Aralık 2015 tarihine kadar verilmiş ve dahil 31 Mart 2016 tarihine kadar yerel kamu makamların uzmanlık bölümlerine verilmiş açıklayıcı belgelere sahip olan kişilere 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE II

23 Temmuz 2015 tarih ve 547 sayılı Romanya Resmi Gazetesi I. Kısım’da yayınlanmış Vergi Usul Kanunu’na ilişkin 207/2015 sayılı Kanunu, aşağıda yazılı şekilde değiştirilemkte ve tamamlanmaktadır.

1) 49. madde (1) benti b) harfin metini değişecek ve şu olacaktır :

“b) mali kurumun yetkili kişinin soyadı, adı ve görevi, mükellef/vergi ödeyen kişinin soyadı ve adı veya ünvanı, idari evrakın konusu veya 46. madde (5) bentinde belirtilen istisna durumu haricinde mali kurumun yetkili kişinin imzası, ayrıca veren mali kurumunun da imzası olan hususlardan birini içermezse”

2) 71. madde (2) bentinde sonra metinleri aşağıda yazılı (3) – (5) bentleri eklenecektir.

“(3) Kamu Maliye Bakanlığı’nın veya duruma göre, maliye bakanın yetkili temsilcisi sıfatında ANAF; Romanya’nın Avrupa Birliği’nin üye devletlerin haricinde uluslararası bir kanuni belgesi olduğu devletlerle mali amacıyla ilgili uluslararası hukuk araçlarında belirtilen bilgi değişimini yapmak için Romanya daki yetkili makamdır.

(4) Bilgiler; Romanya’nın uluslararası bir hukuk aracıyla Avrupa Birliği’nin üye devletlerin haricinde uluslararası bir kanuni belgesi olduğu devletlerin talep eden makamın istemi üzerine iletilmektedir. Bilgilerin iletilmesi için 290. maddesinde belirtilen süreler, ilgli kanuni belgede farklı süreler belirtilmiş olması durumları haricinde işbu maddede belirtilen bilgi değişimi için de uygulanır.

(5) İşbu maddeye dayanarak yapılan tüm bilgi değişimleri sonraki değişiklikleri ile ilaveleri ile 677/2001 SK’na uygun yapılır.”

3)  107. madde (6) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(6) Zorunlu vergi beyanın (5). Bentine göre verilirse eğer, 110. maddesinde belirtilen zamanaşımı sürenin doldulktan sonra beyanın verildiği tarihten yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlar.”

4) 138. madde (5) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(5) Doküman ön mali kontrollü; bir taraftan gerçek şahısın veya vergi ödeyenlerin beyan ettikleri gelirlerin ve diğer bir taraftan gerçek şahısın kişisel mali durumuna dayanarak saptanmış tahmini gelirlerin karşılaştırılmasından ibarettir. Bu kontrol; gerçek şahsına tebliğ edilerek mali durumun saptanması için açıklayıcı olan, merkezi mali kurumun elde ettiği/elindeki belgeleri ile bilgileri dikkate alarak yapılır.”

5) 167. madde (12) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(12) Ödemede acz durumuna düşmek işlemi açmak tarihten önceki mali döneme ait katma değer vergisi beyanında eksi ile yazılı katma değer vergisi tutarı, borçlunun işlemin açılmasından öncesinde doğan mali yükümlülükleri ile işbu madde şartlarında denkleştirilir.”

6) 194. madde (1) benti m) harfinden sonra metini aşağıda yazılı yeni n) harfi eklenecektir :

“n) ödeme bildiriminin tebliğ edildiği tarihten en fazla 30 gün süresinde kanunlar gereğince birleşen ve borçlunun taksitleri 195. maddesine göre istemiş olması durumu haricimnde ödeme taksitlerinden yararlanmayan borçluların ödemedikleri mali yükümlülükleri ödemek”

7) 195. madde (11) bentinden sonra metini aşağıda yazılı, yeni (12) benti eklenecektir :

“(12) İşbu madde hükümleri; uygun şekilde ödeme taksitlerinden yararlanmayan ve kanunlar gereğince ödeme taksitlerinden yararlanan başka bir borçluyla birleşen bir borçlunun mali yükümlülükleri için de uygulanabilir.”

8) 208. madde (5) bentinden sonra metini aşağıda yazılı, yeni (6) benti eklenecektir.

“(6) İşbu madde hükümlerin; 181. madde (2) benti b) harfinde belirtilen indirimin uygulanması amacıyla taksitlere bağlanmış mali yükümlülüklerine ait beyan etmemek cezası için de uygun olarak uygulanır.”

9) 220. madde (2) bentinden sonra metini aşağıda yazılı, yeni (2^1) ile (2^2) bentleri eklenecektir.

“(2^1) Özel cebri icra durumları (2) bentin hükümlerinden istisnası olarak, ayrıca ihtiyati tedbirlerin yerine getirilmesi ve cebri icra işlemi yapmak için yetkili kurumu ANAF Başkanı’nca belirlenir.

(2^2) Yetkili merkezi mali kurum; özel cebri icra durumları ile ilgili meydana gelen her değişikliği mükellef’e ve ihtiyati tedbirlerin yerine getirilmesi ve cebri icra işlemi yapmak için yetkili kurumu’na tebliğ eder.”

10) 235. madde (1) bentin metini değişecek ve şu olacaktır :

“(1) İşbu kanunu gereğince mali alacaklar belirleyen mali idari evraklarına karşı verilen itiraz dilekçeleri durumunda idare mahkemesinde davanın çözümlenmesi sırasında dahil cebir icra ertelenir veya eğer borçlu, yetkili mali kurumuna itiraz ettiği ve teminatın verildiği tarihine kadar henüz ödememiş mali yükümlülükleri kadar bir teminat mektubu/teminat sigorta poliçesi verirse itiraz edilen mali yükümlülükler için başlamaz. Teminat mektubunun/teminat sigorta poliçenin verildiği tarihten en az 6 ay için geçerli olmalıdır.”

11) 272. maddenin metini değişecek ve şu olacaktır :

“MADDE 272

(1) Zorunlu vergi beyanları, vergi beyanlarına ilişik mali idare evrakları, gümrük mevzuatına göre çıkarılan durumun düzenlenmesi için kararları, tedbirler alınmasıyla belirlenen mali kayıpların azaltma tedbiri ve yeniden kontrol kararına karşı itirazlar, itiraz çözümlemek için uzmanlık şubeler tarafından çözümlenir.

(2) Mali adresinin kamu maliye bölge genel müdürlüklerin mıntıkasında bulunan itirazcıların itiraz dilekçeleri çözümlemek için uzmanlık şube; konuları

a) 5 milyon lei’ye kadar tutarda olan mali borçlar

b) çözümlenmesi için (5) bentinde belirtilen genel müdürlüğüne ait çözümleme yetkisi olanların haricinde 5 milyon lei’ye kadar tutarda olan mali kayıbının azaltma tedbiri ve yeniden kontrol etmek kararları olan itirazları çözümlemek için yetkilidir.

(3) Büyük Mükellefler İdaresi Genel Müdürlüğü’nün itiraz çözümlemek uzmanlık şube; konuları

a) gümrük mevzuatına göre çıkarılmış ve çözümlenmek yetkisi (5) bentinde belirtilen genel müdürlüğüne ait olduğu olanların haricinde 5 milyon lei tutarına kadar  mali borçlar

b) 5 milyona lei’ye kadar tutarda mali kayıpların azaltma tedbiri olan büyük mükelleflerin verdikleri itirazları çözümlemek için yetkilidir.

(4) Romanya’da devamlı kanuni adresi ve mukim olmayan mükelleflerin 5 milyon lei’ye kadar tutarında mali borçları ile ilgili verdikleri itirazlar; mukim olmayan mükellefin borçlarını idaresi için yetkili maliye bölge genel müdürlüklerin/Büyük Mükellefler İdaresi Genel Müdürlüklerin itirazları çözümlemek için uzmanlık şubesinde çözümlenir. Mukim olmayan mükellefin borçlarını idare yetkililiği Büyük Mükellefler İdari Genel Müdürlüğü’ne ait olması ve itirazların konusu 5 milyon lei veya üstün tutarında olan mali borçların olması durumunda, itirazları çözümlemek yetkisi (5) bentinde belirtilen genel müdürlüğüne aittir.

(5) ANAF çerçevesinde çalışan itiraz çözümlemek genel müdürlüğü; konuları

a) 5 milyon lei veya üstün tutarda olan mali borçlar

b) 5 milyon veya üstün tutarda mali kayıpları azaltma tedbiri

c) büyük mükelleflerin verdikleri itirazların durumunda yeniden kontrol kararı

d) ANAF merkezi makamın mali kurumlarınca çıkarılmış evraklarına karşı mükelleflerin verdikleri itirazların durumunda tutarları farketmeksizin mali borçları ve mali kayıpları azaltma tedbirleri ve yeniden kontrol kararı

e) büyük mükelleflerin verdikleri itirazları durumunda tutarları farketmeksizin gümrük mevuzatı gereğince çıkarılmı düzeltme kararları olan itirazları çözülmek için yetkilidir.

(6) Yukarıdaki (1) bentinde belirtilenlerin haricinde olan mali idari başka evraklarına karşı verilen itirazlar, evrakları çıkarmış kurumlarınca çözümlenecektir.

(7) Mali idari evrakların karşı verilen itirazları çözümlemek yetkililiği, ANAF başkanın kararıyla belirlenen şartlarında başka çözümleme kurumuna verilebilir. İtirazcı ile itirazın çözümlenmesinde dahil edilmiş kişiler, itirazı çözümlemek yetkililiğinin değişimi konusunda tebliğ edilecektir.

(8) Yerel mali kurumlarınca çıkarılmış mali idari evraklarına karşı verilen itirazlar, bu mali kurumlarınca çözümlenecektir.

(9) Kanunlar gereğince mali borçlar idare eden başka kamu makamlarınca çıkarılan mali idari evraklarına karşı verilen itirazlar, bu makamlar tarafından çözümlenecektir.”

12) 336. madde (1) benti i) harfin metini değişecek ve şu olacaktır :

“i) kredi kurumlarınca, ayrıca Para Aklamak Suçları Önlemek ve Müdahale Milli Bürösü’na bilgi ileten diğer kişilerce 61. maddesine göre bilgileri vermek yükümlülüklerden herhangi birini ve bankaların 172. maddesinde belirtilen hesap ödemek/düşmek yükümlülükleri yerine getirmemek”

13) 347. madde (1) bentinden sonra metini aşağıda yazılı, yeni (2) benti eklenecektir :

“(2) Zamanaşımı sürenin durdurulma veya ertelenme sebepleri, bunların meydana geldikleri tarihte yürürlükte bulunan yasalara tabiidir.”   

14) 352. madde (3) bentinden sonra metini aşağıda yazılı, yeni (4) – (11) numaralı sekiz bent eklenecektir.

“(4) Yukarıdaki (1) ile (2) bentlerinden istisna olarak işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte gerçekleşmekte olan cebri  icralar, önceden yapılmış eylemler geçerli kalacak olup işbu yasa gereğince devam edilir.

(5) Yukarıdaki (1) ile (2) bentlerinden istisna olarak 6, 8, 13 ile 133 maddeleirn hükümleri 1 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşmekte olan idare işlemlerine de uygulanır.

(6) 52. maddesinde belirtilen vergiler/ücretler; 1 Ocak 2016 tarihinden sonra verilen peşinatlı bir fiyat anlaşmasının veya duruma göre, önceden tahmin edilen bireysel mali çözüm çıkarılması/değiştirilmesi dilekçelerine uygulanır.

(7) 129. madde hükümleri, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra verilen itirazları çözümlemek kararlarıyla talimat verilen mali teftişin yeniden yapılmasına uygulanır.

(8) 186.-209. maddelerin hükümleri, 1 Ocak 2016 tarihine kadar ödenmesi taksitlere bağlanmış mali yükümlülükler için de uygulanır.

(9) 213. madde (7) bentin hükümleri, 1 Ocak 2016 tarihinden önce uygulanmış ihtiyati tedbirler için de uygulanır. Bu durumda, 6 ay ile 1 yıl süreleri 1 Ocak 2016 tarihinden işlemeye başlar.

(10) 278. madde (2) bentin hükümleri, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra verilen mali idari evrakın ertelenme dilekçelerine ve bu tarihte çözümlemek sürecinde bulunan ertelenme dilekçelerine uygulanır.

(11) 278. madde (4) bentin hükümleri, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra yargı makamınca kabul edilen mali idari evrakların icrasını ertelenme dilekçelerine uygulanır.

MADDE III

(1) Vergi Usul Kanunu’na ilişkin 207/2015 sayılı Kanunu’nun X. Başlığı I. Bölümün bütün içeriğinde “önlem/tedbir” terimi yerine “mali itina” terimi olacaktır.

(2) 207/2015 SK’nun 11. madde (9) benti, 24. madde (3) bent b) harfi, 26. madde (9) bent b) harfi, 46. madde (8) benti, 47. madde (9) benti, 79. madde (5) benti, 80. madde b) harfi, 101. madde (2) bent b) harfi, 150. madde (5) bent b) harfi, 153. madde (3) benti b) harif, 154. madde (2) bent b) harfi, 164. madde (6) bent b) harfi, 247. madde (5) bent b) harfi, 253. madde (6) bent b) harfi ve 342. madde (2) benti içeriğindeki “bölgesel gelişme ve kamu idare bakanının ile kamu maliye bakanının birlik kararı” terimin yerine “kamu maliye bakanın onayı ile bölgesel gelişme ve kamu idare bakanın kararı” terimi olacaktır.

MADDE IV.

(1) İşbu acil yönergesi, 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

(2) 207/2015 SK’nun 272. maddenin hükümleri, işbu acil yönergesi ile değiştirildikleri gibi 1 Ocak 2016 tarihinden sonra verilecek itirazlara uygulanır.

(3) 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen itirazlar, verildikleri tarihte yetkil çözümlemek makamlarınca çözümlenir.

MADDE V

(1) 10 Eylül 2015 tarih ve 688 sayılı Romanya Resmi Gazetesi I. Kısım’nda yayınlanmış Vergi Kanunu’na ilişkin 227/2015 sayılı Kanunu, işbu acil yönergesinin onaylanmasından sonra maddelere yeni numaralandırma ile Romanya Resmi Gazetesi I. Kısımı’nda yayınlanacaktır.

(2) 23 Temmuz 2015 tarih ve 547 sayılı Romanya Resmi Gazetesi I. Kısım’nda yayınlanmış Vergi Usul Kanunu’na ilişkin 207/2015 sayılı Kanunu, işbu acil yönergesinin onaylanmasından sonra maddelere yeni numaralandırma ile Romanya Resmi Gazetesi I. Kısımı’nda yayınlanacaktır.

BAŞBAKAN,

VICTOR – VİOREL PONTA

Karşı imza :

Kamu Maliye Bakanı,

Eugen Orlando Teodorovici

Bölgesel Gelişme ve Kamu İdare Bakanı,

Sevil Shhaideh

Sağlık Bakanı,

Nicolae Banicioiu

Enerji, Küçük ile Orta İşletmeleri ve İş Ortamın Bakanı,

Andrei Dominic Gerea

Eğitim ile Bilimsel Araştırma Bakanı adına

Gigel Paraschiv

Devlet Bakanı

 

En Üst
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…