Devamı...

BU GÜNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET
1450 LEY (322 EURO) OLDU !

Yeni Hükümetin göreve başlamasıyla ile Romanya'da asgari ücreti 1.450 ley’e (322 Euro)’ya çıkaran kararnamesi, bu günden (1 Şubat Çarşamba) itibaren yürürlüğe girdi. Kararnameye göre 1 Şubat tarihinden itibaren asgari ücrette 200 ley artış yapılarak 1.450 ley’e (322 Euro) çıkarılıyor. Yeni asgari ücret kararnamesinden yaklaşık 900 bin çalışanın yararlanması bekleniyor.

Devamı...

ROMANYA’DAKİ TÜRK İŞADAMLARININ DİKKATİNE!
TVA %20'den %19'a DÜŞTÜ

Altta 84/2016 sayılı Hükümet Acil Kararnamesi uyarınca 227/2015 sayılı Vergi Kanunu ve 207/2015 sayılı Mali Prosedür Kanununa dair yapılan en önemli değişikliklerin özetini sunmaktayız. Değişiklikler 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1.Gelir Vergisi
Vergi muafiyetinin tesisi, aynı zamanda, yazılımı kullanma hakkını edinmeye bağlı olan gelirler ile genişletilmiştir (yazılımı üretmeye / edinmeye ilaveten). İşbu vergi kanunu kesintilerinin zamanla kısıtlı olan uygulamasından vazgeçilmiştir (ki normalde 31 Aralık 2016 tarihine kadar devam edecekti). 
2. Küçük ölçekli şirketlerin geliri için vergiler
Mikro işletmelerin sermayesinde azalma ki bu konu ile ilgili gelir vergisi ödeme seçeneği veya mikro işletmeleri için gelir vergisi ödeme seçeneği seçilebilir; ki son seçenekte 25.000 Euro tutarındaki meblağın muadili 45.000 lei (aşağı yukarı 10.000 Euro) olacaktır.
3. Hisse Senedi Opsiyonu Planı
Hisse senedi opsiyonu planının kavramı şirketler dahilinde başlatılıp, ayarlı bir piyasada veya alternatif bir ticaret sistemi dahilinde ticareti yapılmayan programları dahil etmek üzere genişletilmiştir. İşbu türden olan programlara göre, ilgili şirketlerin veya onlara bağlı olan tüzel kişiliklerin çalışanları ve / veya müdürleri ilgili kişilik tarafından düzenlenmiş olan tahvillerin belirli bir sayısını ikramlı bir fiyata göre veya ücretsiz olarak edinme hakkını edinecektir. 
4 KDV
Topluluk içi faaliyetler yürüten vergi mükelleflerin artık Topluluk İçi Sicil Müdürlüğünde kayıt yaptırma yükümlülüğü bulunmamaktadır;
Standart KDV oranı (%20’den) %19’a indirilmiştir. 
5 Mali Prosedür
Ulusal Mali İdarenin (ANAF) Kararı ile – elektronik yollarla münhasıran dağıtılacak olan vergi / mali beyannamelerin bir listesi oluşturulacaktır; 
İhtiyati tedbirler tesis eden karara karşın, şirketler herhangi bir ön işlem gerektirmeksizin, iletişime istinaden 30 gün içinde, bir idare mahkemede itirazlarını sunabilir. 

Çalışanların Sicil Müdürlüğüne dair yapılan Değişiklikler

Çalışanların Sicil Müdürlüğü (“Revis”) ile ilgili 500/2011 no’lu Hükümet Kararını düzelten ve destekleyen 877/2016 no’lu Hükümet Kararı ile getirilen ana değişiklik işbu Müdürlüğü 2 bölüme ayırmaktan ibarettir: Özel Sicil Müdürlüğü (bu çalışanlar için özel sektördeki işverenler tarafından kullanılacaktır) ve Kamu Sicil Müdürlüğü (bu devlet kurumları ve kamu kurumları tarafından kullanılacaktır). Hükümet özel sektörde bulunan işverenler için önemli olan diğer değişiklikler de yapmıştır; örneğin, sicil müdürlüğü sadece çevrimiçi olarak kullanan işverenler için bilgi iletmeye dair ve İş Denetimine yeni bilgi içeren raporlara dair ve yeni çalışanlarına veri göndermemek ile ilgili ceza.

Esas olarak, işbu konu altta belirtilen hususları içermektedir:

1.Çevrimiçi iletiminin mevcut olan tek sürüm haline gelmesi için iletimin kipliğini değiştirmek; 
2.Çalışanların verileri İş Denetim portalini kullanarak sadece çevrimiçi olarak iletilecektir. Şu anda, işverenlerin hala iki seçeneği mevcuttur. Yani portali kullanmaları mümkün olmaması haricinde, e-posta aracılığıyla (elektronik imzaya dayanarak) Müdürlüğe bilgi iletebilirler veya elektronik formatta İş Denetim Kurumundan (gönderen adresi beraberinde) gönderebilirler. Yani işbu iki alternatif iletim yolu yeni revize edilen bilişim sistemi kurulduğunda yok olacaktı, böylelikle mevcut olan tek seçenek portal dahilinde rapor düzenleme olacaktır. 
3. Veriyi yeni çalışanlara iletmemek ile ilgili cezayı artırmak;
4. İş Denetimine bilginin yeni kategorilerini takdim etmek;
5 Bireysel istihdam anlaşmaları tamamlandığında çalışanlara çalışılan iş süresini belirten bir sertifika düzenlemek;
6. Çalışanlarla ilgili bilgileri işverenin ofisi dışında aynı zamanda başka bir yerde muhafaza etme imkanı.

Devamı...

BÜKREŞ DİN MÜŞAVİRİMİZ OSMAN KILIÇ : ODAMIZ; VATAN, MİLLET VE BAYRAĞIN ROMANYA’DAKİ BİR NUMARALI ADRESİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile yurtdışında başlatmış oldukları “Gönül Erleri” projesi kapsamında Romanya’yı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı sn. Ahmet Uzak, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim Hizmetleri Koordinatörü sn. Mehmet Yasa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik - Spor Uzmanı sn. Şükrü Yılmaz ve Bükreş Din Müşavirimiz sn. Osman Kılıç’ın organizasyonunda Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettiler.

Odamıza yapılan ziyarette Bükreş Valisi Paul Petrovan’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Atalay, Başkan Yardımcıları Ali Baraş, Adnan Yıldız, Genel Sekreterler Alişan Düzgün, Bekir Ağlamış ve Abdurrahim Taş, Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu Gazi Demirel, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Koray Sarı, Serhat Sert ve Serkan Yaman’da katıldılar.

Bükreş Din Müşavirimiz Osman Kılıç yaptığı konuşmada Türkiye’den gelen misafir heyete EVİNİZE HOŞGELDİNİZ dedi ve konuşmasına Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Romanya’da vatan, millet, bayrak ve inancın bir numaralı adresidir diyerek Romanya’da göreve başladığı ilk günden beri odanın geçmiş faliyetlerini araştırdığını, yapmış olduğu hizmetlere güvendiğini ve bu amaçlada odanın uğradığı mağduriyet konusunda ciddi bir çalışma yaptığını anlattı.

Misafir heyet adına söz alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Uzak ve Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim Hizmetleri Koordinatörü Mehmet Yasa ise yaptıkları konuşmalarda Gönül Erleri projesinin amacını anlatarak Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurtdışındaki okullarında eğitim gören gençlere ve bölgedeki ihtiyaç gruplarına yönelik Bakanlığın ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın belirliyeceği gönüllü gençler aracılığı ile eğitsel , sosyal, kültürel, ve sportif destek sağlanması hedeflenmekte olduklarını belirttiler. 

Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay’da yaptığı konuşmada amacı bütün dünyada Türk lobisini ortaya çıkartmak olan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa-Balkanlar başkanlığı ve yönetim kurulu seçimlerinde salonun en yüksek oyunu alarak Avrupa Başkanı olduğunu ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki sivil toplum örgütü başkanlarından oluşan on iki kişilik yönetim kuruluyla Almanya’daki yaptıkları toplantıda alt komisyonlar oluşturduklarını, Avrupa ve Balkanlar’daki Türklerin yurtdışındaki sorunlarını incelediklerini ve rapor halinde Türkiye’deki Bakanlara bu raporları sunduklarını ve aynı zamanda yurtdışında Türk lobisinin oluşmamasının nedenlerini de tespit ederek bu konuda ciddi bir çalışma başlattıklarını, fakat sonrasında değişik kurumlar içersindeki oyunlar nedeniyle seçimle gelen kendisinin durdurulduğunu fakat Türkiye adına yapmak istedikleri önemli diyaspora faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek kendilerinin hiçbirşeyden yılmayarak Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını, vatan toprağını ve inancının faliyetini sürdürdüklerini, 15 Temmuz’dan sonra da faliyetlerini ve lobi çalışmalarını etkin bir şekilde devam ettirdiklerini söyledi. 

Sonrasında odamızı ziyaret eden misafir heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Atalay’a teşekkür ederek günün anlam ve önemini belirten hediyeler taktim ettiler.

Devamı...

TÜRK MAARİF VAKFI ROMANYA’DA 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamak, gönül rahatlığıyla evlatlarını gönderebilecekleri eğitim kurumlarını oluşturmak amacıyla kurulan Maarif Vakfı bu anlamda öncelik verdiği Balkanlarda ilk olarak Romanya’ya gelerek burada Türk Okullarının açılması için Romen makamlarla bir araya gelerek temaslarda bulunmaya başladılar.

Bu anlamda Bükreş’e gelen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Selim Cerrah ve Maarif Vakfı Balkanlar Koordinatör Salih Sağır’dan oluşan heyet Bükreş Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş önderliğinde Romanya’da bulunan sivil toplum örgütü liderleri ve soydaşlarımızla bir araya geldiler ve onların önerilerini ve bu konuda yaşadıkları sıkıntıları dinlediler.

Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Atalay, Başkan Yardımcısı Ali Baraş, Genel Sektereler Alişan Düzgün, Bekir Ağlamış ve Abdurrahim Taş, Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu Gazi Demirel’in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Koray Sarı’nın da katıldığı görüşmelerde Maarif Vakfı’nın Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çocuklarının eğitim ihtiyacını gidermek, onların anavatanlarıyla bağlarını sağlamlaştırmak, ülkemizin eğitim alanında sahip olduğu birikimi insanlığın hizmetine sunmak amacıyla gayesi sadece eğitim olan, sahibi millet olan eğitim kurumlarını, dünyanın her köşesine taşımak amacıyla kurulan Vakfın, Türkiye'yi tanıtarak, Türkiye'ye ve Türk insanına dost kılmak olduğunu açıklayan misafir heyet daha sonra sivil toplum örgütleri ve soydaşlarımızla sohbet ettiler.

En Üst
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…