Devamı...

01 Şubat 2017
Author :  

ROMANYA’DAKİ TÜRK İŞADAMLARININ DİKKATİNE!
TVA %20'den %19'a DÜŞTÜ

Altta 84/2016 sayılı Hükümet Acil Kararnamesi uyarınca 227/2015 sayılı Vergi Kanunu ve 207/2015 sayılı Mali Prosedür Kanununa dair yapılan en önemli değişikliklerin özetini sunmaktayız. Değişiklikler 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1.Gelir Vergisi
Vergi muafiyetinin tesisi, aynı zamanda, yazılımı kullanma hakkını edinmeye bağlı olan gelirler ile genişletilmiştir (yazılımı üretmeye / edinmeye ilaveten). İşbu vergi kanunu kesintilerinin zamanla kısıtlı olan uygulamasından vazgeçilmiştir (ki normalde 31 Aralık 2016 tarihine kadar devam edecekti). 
2. Küçük ölçekli şirketlerin geliri için vergiler
Mikro işletmelerin sermayesinde azalma ki bu konu ile ilgili gelir vergisi ödeme seçeneği veya mikro işletmeleri için gelir vergisi ödeme seçeneği seçilebilir; ki son seçenekte 25.000 Euro tutarındaki meblağın muadili 45.000 lei (aşağı yukarı 10.000 Euro) olacaktır.
3. Hisse Senedi Opsiyonu Planı
Hisse senedi opsiyonu planının kavramı şirketler dahilinde başlatılıp, ayarlı bir piyasada veya alternatif bir ticaret sistemi dahilinde ticareti yapılmayan programları dahil etmek üzere genişletilmiştir. İşbu türden olan programlara göre, ilgili şirketlerin veya onlara bağlı olan tüzel kişiliklerin çalışanları ve / veya müdürleri ilgili kişilik tarafından düzenlenmiş olan tahvillerin belirli bir sayısını ikramlı bir fiyata göre veya ücretsiz olarak edinme hakkını edinecektir. 
4 KDV
Topluluk içi faaliyetler yürüten vergi mükelleflerin artık Topluluk İçi Sicil Müdürlüğünde kayıt yaptırma yükümlülüğü bulunmamaktadır;
Standart KDV oranı (%20’den) %19’a indirilmiştir. 
5 Mali Prosedür
Ulusal Mali İdarenin (ANAF) Kararı ile – elektronik yollarla münhasıran dağıtılacak olan vergi / mali beyannamelerin bir listesi oluşturulacaktır; 
İhtiyati tedbirler tesis eden karara karşın, şirketler herhangi bir ön işlem gerektirmeksizin, iletişime istinaden 30 gün içinde, bir idare mahkemede itirazlarını sunabilir. 

Çalışanların Sicil Müdürlüğüne dair yapılan Değişiklikler

Çalışanların Sicil Müdürlüğü (“Revis”) ile ilgili 500/2011 no’lu Hükümet Kararını düzelten ve destekleyen 877/2016 no’lu Hükümet Kararı ile getirilen ana değişiklik işbu Müdürlüğü 2 bölüme ayırmaktan ibarettir: Özel Sicil Müdürlüğü (bu çalışanlar için özel sektördeki işverenler tarafından kullanılacaktır) ve Kamu Sicil Müdürlüğü (bu devlet kurumları ve kamu kurumları tarafından kullanılacaktır). Hükümet özel sektörde bulunan işverenler için önemli olan diğer değişiklikler de yapmıştır; örneğin, sicil müdürlüğü sadece çevrimiçi olarak kullanan işverenler için bilgi iletmeye dair ve İş Denetimine yeni bilgi içeren raporlara dair ve yeni çalışanlarına veri göndermemek ile ilgili ceza.

Esas olarak, işbu konu altta belirtilen hususları içermektedir:

1.Çevrimiçi iletiminin mevcut olan tek sürüm haline gelmesi için iletimin kipliğini değiştirmek; 
2.Çalışanların verileri İş Denetim portalini kullanarak sadece çevrimiçi olarak iletilecektir. Şu anda, işverenlerin hala iki seçeneği mevcuttur. Yani portali kullanmaları mümkün olmaması haricinde, e-posta aracılığıyla (elektronik imzaya dayanarak) Müdürlüğe bilgi iletebilirler veya elektronik formatta İş Denetim Kurumundan (gönderen adresi beraberinde) gönderebilirler. Yani işbu iki alternatif iletim yolu yeni revize edilen bilişim sistemi kurulduğunda yok olacaktı, böylelikle mevcut olan tek seçenek portal dahilinde rapor düzenleme olacaktır. 
3. Veriyi yeni çalışanlara iletmemek ile ilgili cezayı artırmak;
4. İş Denetimine bilginin yeni kategorilerini takdim etmek;
5 Bireysel istihdam anlaşmaları tamamlandığında çalışanlara çalışılan iş süresini belirten bir sertifika düzenlemek;
6. Çalışanlarla ilgili bilgileri işverenin ofisi dışında aynı zamanda başka bir yerde muhafaza etme imkanı.

1527 Views
Yönetici
Login to post comments
En Üst
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…